Logowanie | Rejestracja
 
DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELMAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.


"Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B"


Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, VIII Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Nr Umowy o Dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-100/12-00

Okres realizacji: 01.05.2013 - 01.04.2014


Projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwojowego Regionalnego


DOTACJE NA INNOWACJE 
Wszystkie prawa zastrzeżone | ELMAT 2011
Realizacja www.stometod.pl
W górę elmat@elmat.lublin.pl